Sociale Veiligheid bij Scouting Wateringen

We vinden het bij Scouting Wateringen belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. Sociale veiligheid bij Scouting Wateringen betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden: Gedragscode sociale veiligheid. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Wateringen getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Aspirant-leiding kan pas geïnstalleerd worden na het overleggen van een VOG.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van Scouting Wateringen voeren wij intakegesprekken. In dit gesprek, dat je voert met een bestuurslid, komen aan de orde:

- motivatie van de vrijwilliger om bij Scouting Wateringen actief te zijn

- werk/studie/ervaring van de vrijwilliger en eventuele trainingsbehoefte

- het belang dat de Scouting Wateringen hecht aan een veilig klimaat voor onze kinderen en vrijwilligers

- aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag

- gedragscode

We hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. Als na 3 maanden blijkt dat de inzet van beide kanten bevalt, en de VOG en een ondertekende gedragscode zijn bij ons binnen, ben je definitief vrijwilliger bij Scouting Wateringen. Voor leiding volgt daarna de installatie.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, kan contact opgenomen worden met een van de bestuursleden. De contactgegevens zijn te vinden via contact pagina.

Leden, leiding, vrijwilligers of ouders kunnen ook terecht bij onze vertrouwenspersonen, Gerard Stofmeel () en Karin Thoen ( ).